Welcome

Om oss

Vi är en allmänpraktiserande juristbyrå med särskild inriktning mot familjerätt inkluderande skilsmässor, bodelningar mm. Vi upprättar allehanda juridiska dokument såsom testamenten, äktenskapsförord samboavtal mm. Vi hjälper er med alla frågor kring bouppteckningar och arvsrätt. Vi hjälper även till med kravärenden vid obetalda fakturor. Fri rådgivning per telefon. Välkommen!
Org.nr 556598-0991 | ADRESS : Box 83, 186 22 Vallentuna. TELEFON: 0708-780 916  
Björn Nordling Jur kand.